oxygame
Your Cart

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea acestora

Site-ul oxygame.ro și subdomain-urile acestuia sunt administrate de Lineart S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, Aleea Gălbiori nr. 2, ap. 2, cod unic de înregistrare: 14918751, numărul din Registrul Comerțului: J12/1879/2002, capital social 200 lei. Lineart SRL este înregistrat în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al ANSPDCP sub numărul 18184. Lineart administrează în condiții de siguranță, conform legii și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către și despre dumneavoastră.

Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:

 • expedierea și facturarea comenzilor dumneavoastră;
 • rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comanda, serviciile sau produsele achiziționate;
 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale Site-ului;
 • trimiterea de buletine informative periodice (newsletter) – cu aprobarea dumneavoastră.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate către partenerii contractuali care asigură serviciile de curierat. Compania Lineart poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:

 • conformarea la prevederile legii,
 • expedierea comenzilor, sau pentru
 • efectuarea gestiunii economico-fiananciară și administrativă, sau
 • autentificarea tranzacțiilor de e-commerce și efectuarea plăților, sau
 • protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale companiei Lineart și ale Site-urilor sale web, sau
 • acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar datele necesare îndeplinirii obiectului solicitării. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de pe pagina de Contact.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau se schimbă, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime

Lineart poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize / rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor / serviciilor oferite de către Lineart.

Lineart colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor., inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Lineart poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
 • pentru a îmbunătăți uzabilitatea și pentru a va furniza un serviciu mai bun.

Securitatea datelor colectate

Compania Lineart utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare. Serverele pe care Site-urile sunt găzduite de către o firmă de specialitate (ISP), sunt protejate de la acces fizic și de la distanța limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția Lineart, este periodic analizată din punct de vedere al securității. Lineart nu este răspunzătoare de pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal datorate folosirii mediilor nesecurizate de comunicație (de exemplu e-mail) sau datorate ISP-urilor.

Chat Rooms și alte forumuri ale utilizatorilor

Compania Lineart poate, dar nu este obligată să monitorizeze și să verifice acele zone ale acestui Site care sunt destinate Comunicărilor utilizatorilor sau prin care utilizatorii comunică exclusiv între ei, inclusiv, fără limitări, chat rooms, sisteme BBS sau alte forumuri ale utilizatorilor. Lineart poate monitoriza și conținutul acestor Comunicări. Cu toate acestea, Lineart nu va avea nici o răspundere legată de conținutul acestor Comunicări, indiferent de baza acestora, prevederi legale privind drepturile de autor, dreptului la intimitate, obscenitatea sau de altă natură. Lineart își rezervă dreptul de a șterge mesajele care includ materiale considerate de Lineart jignitoare, defăimătoare sau inacceptabile din orice punct de vedere.